Elektronická evidence tržeb

V průběhu roku 2016 by měl být postupně spuštěn systém elektronické evidence tržeb (EET), který je upraven zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.  EET spočívá v zaevidování každé hotovostní tržby podnikatele v centrálním datovém uložišti Finanční správy prostřednictvím internetu. Poté obdrží podnikatel ze serveru Finanční správy unikátní kód, který bude uveden na účtence vydané zákazníkovi.


Od kdy platí a koho se týká

EET se bude postupně dotýkat všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti (včetně prostředků, které představují peníze jako např. žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou. Elektronická evidence tržeb se má zavádět v několika vlnách:

  • První vlna – stravovací a ubytovací služby (1. prosinec 2016)
  • Druhá vlna – maloobchodní a velkoobchodní firmy (1. březen 2017)
  • Třetí a Čtvrtá vlna – ostatní činnosti, např. řemesla a služby, zdravotnická zařízení, zemědělství, doprava a svobodná povolání.


Vybavení pro EET – pokladny na elektronické vedení tržeb

Elektronickou evidenci tržeb je možné řešit prostřednictvím registrační pokladny, dotykové pokladny (tabletu) nebo využitím počítačového pokladního systému. Varianta řešení pomocí tabletu se hodí především do menších provozoven, řešení pomocí registrační pokladny nebo pokladního terminálu je vhodné nasadit do všech velikostí a typů provozů


Naše společnost je připravena poskytnout konzultace a najít vhodné řešení pro každého, koho se nová legislativa dotýká.