Skladový systém LUPA NET

Program SKLAD NET je výkonný systém pro skladové hospodářství obchodu, restaurace (a všech variant těchto provozů) velkoobchodu a výroby, pracující na platformě Windows a Windows Server. Program je vyvinut v nejnovějších vývojových nástrojích společnosti Microsoft a data jsou umístěna na Microsoft SQL Serveru. Tím je zajištěna vysoká stabilita a rychlost celého systému.

Základní vlastnosti systému:

 • rychlost pořizování vstupních dat
 • jednoduchost obsluhy 
 • stabilita, ochrana a bezpečnost dat
 • přizpůsobení prostředí požadavkům uživatele
 • rychlá dostupnost informací
 • srozumitelná prezentace dat
 • analýza a komplexní podklady pro marketing
 • komunikaci se širokou škálou externích zařízení
 • kontrolu nad provozem a rychlost prováděné kontroly

Základní oblasti systému:

 • skladové karty
 • receptury
 • číselník skladů
 • číselník sortimentních skupin
 • číselník oddělení
 • číselník připojených zařízení a skupin zařízení
 • číselné řady příjemek, převodek, výdejek, zakázek, objednávek a dalších dokladových řad
 • příjemky, převodky a výdejky
 • zakázky a objednávky
 • analýzy skladů, sortimentních skupin, oddělení, výdajů dle druhu výdeje, …