Skladový systém LUPA NET

Program SKLAD NET je výkonný systém pro skladové hospodářství obchodu, restaurace (a všech variant těchto provozů) velkoobchodu a výroby, pracující na platformě Windows a Windows Server. Program je vyvinut v nejnovějších vývojových nástrojích společnosti Microsoft a data jsou umístěna na Microsoft SQL Serveru. Tím je zajištěna vysoká stabilita a rychlost celého systému.

Základní vlastnosti systému:

  • rychlost pořizování vstupních dat
  • jednoduchost obsluhy 
  • stabilita, ochrana a bezpečnost dat
  • přizpůsobení prostředí požadavkům uživatele
  • rychlá dostupnost informací
  • srozumitelná prezentace dat
  • analýza a komplexní podklady pro marketing
  • komunikaci se širokou škálou externích zařízení
  • kontrolu nad provozem a rychlost prováděné kontroly