Pokladní systém MAXI POKLADNA

Žádné měsíční poplatky – licence programu je trvalá .
Pokladny splňují všechny požadavky na provoz pokladen a pokladních systému, EET i ČOI a daňových dokladů.

Základní funkce programu:

 Prodej přes skupiny zboží korunově

 • Korunové markování až do 99 Skupin zboží 
 • Možnost nastavení Skupin zboží graficky i barevně
 • Nastavení u Skupiny zboží název až 42 znaků
 • Nastavení všech hladin DPH pro danou Skupinu zboží 
 • restauračním režimu možnost nastavení tisku Objednávky (Kuchyň / Bar)
 • Možnost nastavení zkratky názvu Skupiny zboží na tlačítko
 • Jednoduché opakování markovaných položek do skupiny
 • Text skupiny vhodný pro zjednodušené daňové doklady
 • Nastavení u skupiny zboží rozsahů PLU k dané skupině
 • Možnost kladné nebo záporné Skupiny zboží pro výkup obalů a lahví
 • Možnost nastavení pevné ceny u Skupiny zboží
 • Možnost nastavení umístění Skupiny zboží na hlavním panelu
 • Možnost nastavení maximální částky pro zadání do Skupiny zboží (Halo)
 • Možnost nastavení použití Slevy nebo Přirážky pro danou Skupinu zboží
 • Možnost zablokování prodeje do Skupiny zboží
 • Možnost nastavení Skupiny zboží jako Zálohu pro odesílání na EET
 • Možnost nastavení Skupiny zboží jako pro tisk Vstupenky 

Prodej přes PLU / EAN

 • Prodej přes PLU nebo EAN možno až ( 10 000 PLU/EAN)
 • Možnost nastavení přímých PLU graficky i barevně
 • Nastavení PLU podle skupin zboží název PLU až 42 znaků
 • Nastavení hodnoty DPH pro každé PLU
 • Nastavení barvy tlačítka pro přímé PLU
 • Nastavení Zkratky názvu PLU/EAN pro přímé tlačítko
 • Nastavení a evidence Nákupní ceny pro PLU/EAN
 • Evidence a počítání Marže v Kč a %
 • Možnost nastavení automatické Slevy pro dané PLU/EAN
 • Možnost nastavení záporného PLU/EAN pro výkup obalů nebo proplácení výher
 • Možnost zablokování prodeje daného PLU/EAN
 • Možnost nastavení PLU/EAN pro tisk Vstupenky 
 • Možnost nastavení PLU/EAN na Zálohu k dalšímu plnění pro EET
 • Možnost nastavení Spojených PLU při automatickém prodeji Lahví
 • Nastavení kusové evidence skladu u položek PLU/EAN 

Daňové hladiny

 • Nastavení až 6 daňových hladin ( 10% / 15% / 21% / 0% )

Práva uživatelů

 • Nastavení práv uživatelů ( pokladníků)
 • Možnost nastavení Jmen, Hesel a práv pro pokladníky
 • Možnost nastavení práv pro všechny funkce pokladny 

Slevy a Přirážky

 • Funkce % nebo Hodnotové slevy
 • Funkce % nebo Hodnotové přirážky
 • Možnost nastavení Slevy/Přirážky na Položku nebo Mezisoučet 
 • Možnost pojmenování Slevy nebo Přirážky  
 • Možnost nastavení Horní Hranice Slevy  
 • Možnost nastavení pevné Hodnoty Slevy v % nebo Kč  
 • Evidence Slev a Přirážek na uzávěrkách a Analýzách pokladny

 Další funkce pokladny

 • Funkce hlídání pokladní hotovosti (Vklady a Výběry)
 • Funkce Storen Refundací
 • Funkce průběžného Mezisoučtu
 • Výpočet Vrácení peněz na nákup
 • Zobrazení aktuálního Data a Času
 • Zobrazení Stavu připojení k internetu

Typy platidel pokladny

 • Platby HOTOVOSTÍ
 • Platby STRAVENKAMI
 • Platby KREDITNÍ KARTOU
 • Platby FAKTUROU
 • Kombinované platby Hotově/Stravenkou/Kreditní kartou/Fakturou
 • Výpočet vrácení peněz zpět zákazníkovi 
 • Barevné nastavení jednotlivých Plateb

Cizí měny

 • Pokladna akceptuje plnohodnotné přijímáni Cizích měn
 • Možnost nastavení více Cizích měn na jedné pokladně
 • Vracení vždy v místní měně 
 • Evidence pokladní hotovosti v Kč i Cizí měně
 • Možnost jednoduchého nastavení kurzu měn v pokladně 

Velkoobchodní režim

 • Funkce velkoobchodního režimu 
 • Všechny ceny pokladna počítá bez DPH a při součtu nákupu přičte aktuální DPH
 • Skupiny zboží připočítává aktuálně nastavené DPH 
 • PLU/EAN připočítává aktuálně nastavené DPH

Restaurační režim

 • Možnost nastavení Restauračního režimu na pokladně
 • U Skupiny zboží možnost nastavení tisku Objednávek
 • Aktivace tlačítek Otevřít Stůl 
 • Aktivace tlačítek Odložit Stůl
 • Aktivace tlačítek Seznam Otevřených účtů
 • Jednoduché markování na otevřené účty hostů s možností tisku objednávek (Kuchyň / Bar)  
 • Tisk účtu HOSTA

Zakázkový režim

 • Možnost nastavení Zakázkového režimu na pokladně
 • U Skupiny zboží možnost nastavení tisku Zakázek
 • Možnost nastavení číselné řady zakázek včetně prefixu 
 • Aktivace tlačítek Založení zakázky
 • Aktivace tlačítek Odložení zakázky
 • Aktivace tlačítek Tisk zakázkového listu
 • Aktivace tlačítek Seznam Zakázek
 • Aktivace tlačítek Info o zakázce
 • Vyplnění údajů Zakázky (Jméno, Příjmení, Adresa, Tel., E-mail, Datum vyz. Zakázky, Poznámka)
 • Tisk Zakázkového Listu 
 • Sledování Stavu zakázky (Přijatá, Čeká…, Vyřízena)
 • Stav zakázek v barevném rozlišení
 • Možnost posílání E-mailu podle stavu zakázky  
 • Možnost použití pro objednávky Pekařství, Maso Uzenina, Cukrárny atd…  
 • Možnost použití pro zakázky Servisy, Půjčovny, Prádelny atd…  
 • Možnost vybírání Zálohy dopředu

Exporty dat

 • Export kontrolní pásky na disk nebo USB disk ke kontrole a záloze kopií daňových dokladů
 • Export všech typů uzávěrek do CSV
 • Export všech typů uzávěrek do XLS
 • Export všech dat pokladny Skupin zboží a PLU/EAN do CSV
 • Export všech dat pokladny Skupin zboží a PLU/EAN do XLS
 • Export Skladů do XLS

Spolupráce s nadřazenými systémy

 • Export a import dat z nadřazeného skladového hospodářství FINTA
 • Export a import dat z nadřazeného skladového hospodářství POHODA 
 • Export a import dat z nadřazeného skladového hospodářství CENTRÁLA 
 • Plnohodnotné propojení, kdy nadřazený systém přebírá všechny Skladové operace

Uzávěrky

 • Uzávěrky X1 denní zjištění a Z1 denní nulování prodejů
 • Uzávěrky X2 měsíční zjištění a Z2 měsíční nulování prodejů
 • Uzávěrky X1 PLU denní zjištění a Z1 PLU denní nulování prodejů PLU
 • Uzávěrky X2 PLU měsíční zjištění a Z2 PLU měsíční nulování prodejů PLU
 • Možnost tisku přehledů za jakékoliv časové období
 • Možnost zpětného tisku jakékoliv uzávěrky pokladny
 • Automatické zálohy a exporty kontrolní pásky
 • Automatické hlídání neodeslaných EET účtenek při Z den

Analýzy

 • Možnost zobrazení analýz pokladny
 • Možnost výběru za jakékoliv období
 • Analýza podle Tržby Skupin zboží 
 • Analýza podle Tržby Celkem
 • Analýza podle Tržby DPH
 • Analýza podle Tržby Pokladníků
 • Analýza podle Tržby Typu Platby
 • Analýza podle Tržby Storna a Refundace
 • Analýza podle Tržby Slevy a Přirážky
 • Analýza podle Tržby PLU/EAN
 • Analýza podle Tržby TOP PLU/EAN (TOP 5/10/20/50/100)
 • Analýza podle Tržby a Marže PLU/EAN  
 • Možnost zobrazení v Seznamu nebo Grafu 
 • Možnost Tisku na zabudované tiskárně nebo Export do PDF 
 • Možnost nastavení odesílání Analýz na e-mail 
 • Možnost výběru více e-mailů s určením posílání Den/Týden/Měsíc 

Nastavení EET

 • Pokladny podporují všechny funkce EET
 • Na pokladnách je možno evidovat,  EET i pro jiný daňový subjekt
 • Automatické odesílání neodeslaných účtenek s denní nebo měsíční uzávěrkou
 • Kompletní nastavení EET certifikáty, DIČ, PKP, DKP, FIK určení režimu EET